Test online

20 Outubro, 2010 (13:34) | Profes, Utilidade

Testmoz é unha ferramenta que permite elaborar un test online, asocialo automaticamente a unha URL e mesmo protexelo cun código de acceso para que os nosos alumnos non entren antes de tempo 🙂

testmoz

Ademais, cada persoa que realiza o test debe identificarse cun nome de usuario e o autor do test ten acceso á puntuación de cada usuario, data e tempo de realización,…

Visto en Free Technology for Teachers.