Minipráctica: A pistola termoencoladora

3 Novembro, 2010 (22:28) | 2º de ESO: Tecnoloxías, Profes, Recurso

Algunhas das ferramentas que empregamos no taller de tecnoloxía precisan da obtención dun carné para a súa utilización. En 2º os alumnos deben examinarse da pistola termoencoladora antes de utilizala realizando esta minipráctica.