Estruturas (III)

18 Xaneiro, 2011 (12:48) | 2º de ESO: Tecnoloxías, ACER-EUN, Imaxe, Recurso, Test

Na seguinte clase de teoría falaremos dos diferentes esforzos aos que pode estar sometido un elemento estrutural. Realizade  a autoavaliación despois da explicación dos contidos.

esforzos