PICAXE: control dun zoador cun LDR

25 Febreiro, 2011 (17:37) | 4º de ESO: Tecnoloxía, Galería de proxectos, PICAXE, Vídeo

Hoxe substituímos o final de carreira do pin de entrada por un LDR funcionando como interruptor. Así, o nivel de iluminación serviu para acender e apagar un zoador conectado a unha das saídas do PICAXE: