Colaboración biblioteca-tecnoloxía

15 Marzo, 2011 (13:30) | 2º de ESO: Tecnoloxías, Imaxe, Recurso

Marta, dinamizadora da biblioteca do instituto e profesora do departamento de Lingua Galega, fíxonos a interesante proposta de construír suxeitalibros para colocar nos diferentes andeis. Este proxecto será realizado como un caso práctico no que cada equipo de 2ºC terá que falar con Marta, preguntarlle acerca das especificacións e tomar medidas. Posteriormente, no taller, cada equipo realizará o seu propio deseño para finalmente construílo empregando madeira e/ou metal.