Electricidade estática

18 Abril, 2011 (13:26) | 4º de ESO: Tecnoloxía, Colaboración, Divulgación científica, Xogo

Brais Rey, alumno de Tecnoloxía de 4ºA, explícanos como é posible poñer en movemento unha lata de refresco cun globo sen que exista contacto entre ambos. Grazas, Brais!!!

A electriciade estática é a acumulación dun exceso de carga eléctrica nunha zona con pouca conductividade eléctrica, un illante, de maneira que a acumulación de carga persiste.

No vídeo vemos un tipo de electricidade estática chamada polarización inducida. Esta prodúcese cando un obxecto cargado repele ou atrae os electróns da superficie doutro obxecto. Esto crea unha rexión no segundo obxecto que está máis cargada positivamente, creándose unha forza atractiva entre os obxectos. Neste caso, cando se frota o globo, este fará que a lata se mova debido á forza atractiva exercida por dúas superficies con cargas opostas (a superficie da lata gaña unha carga eléctrica inducida, pois os electróns libres da superficie da lata son repelidos polos electróns que gañou o globo ao frotarse, creando unha superficie de carga positiva na lata, que logo atrae a superficie do globo).