Os metais (I)

26 Abril, 2011 (14:14) | 2º de ESO: Tecnoloxías, ACER-EUN, Recurso, Test

Primeiro test da unidade acerca da clasificación e propiedades dos materiais de uso técnico.


Photo credit: mzacha from morguefile.com