Gimp VII

6 Decembro, 2011 (14:06) | 4º de ESO: Informática, Gimp, Imaxe


Photo credit: chelle from morguefile.com

Comentarios

Comment from teresaml
Date: 7 Decembro 2011, 17:33

Eliminar os cables coas ferramentas de clonado e emborronado.