Exame de Gimp

15 Decembro, 2011 (19:38) | 4º de ESO: Informática, Gimp, Imaxe

Instrucións:

  1. Realiza a montaxe a partir das imaxes subministradas.
  2. Podes empregar o tipo de letra que prefiras.
  3. A cor dos ollos e do texto debe ser a mesma pero non necesariamente rosa.
  4. Garda o arquivo: apelido_nome.xcf
  5. Envía o arquivo a tecnoloxia@hotmail.es indicando EXAME no asunto.

Realizar esta montaxe

a partir das imaxes

Photo credit: ppdigital from morguefile.com


Photo credit: sjs5769 from morguefile.com