Electricidade (II): Resistencias. Lei de Ohm

11 Xaneiro, 2012 (11:01) | 3º de ESO: Tecnoloxías, Imaxe, Recurso, Test

Accede ao test facendo clic aquí.