Comandos de PICAXE

20 Xaneiro, 2012 (12:22) | 4º de ESO: Tecnoloxía, Imaxe, PICAXE, Recurso

Clic aquí para acceder ao manual de comandos básicos.