Proba de acceso aos ciclos de FP

1 Febreiro, 2012 (19:07) | 4º de ESO: Informática, 4º de ESO: Tecnoloxía, Aviso, Titoría

Queres matricularte nas probas de acceso a ciclos de FP? Pasa polo departamento de orientación!

Acceso á convocatoria.