Xogo con GameMaker

16 Marzo, 2012 (12:28) | 4º de ESO: Informática, GameMaker, Utilidade

Utiliza GameMaker para crear un xogo coas seguintes especificacións:

  1. Ventana ao comezo do xogo indicando o nome do xogo e as instrucións para xogar.
  2. Un dos sprites será unha cruz verde creada por ti.
  3. Debe incluír como mínimo un son.
  4. Pode ter ate dúas pantallas.
  5. Ningunha das accións pode provocar erros.
  6. Ao rematar o xogo debe preguntar se se quere xogar de novo ou saír.

Tes ate o 23 de Marzo para entregarme o executable: apelido_nome.exe