Blogs de Informática

20 Marzo, 2012 (19:30) | 4º de ESO: Informática, Aviso, Imaxe

Xa rematei coa corrección dos blogs de Informática. Podes preguntarme a túa nota en clase.


Photo credit: duboix from morguefile.com